מבזקים

פיילוט – הגשת כתבי בי-דין באמצעות אתר "נט-המשפט"

כחלק מהמאמצים הנמשכים לשיפור השירות לציבור עורכי הדין, החליטה הנהלת בתי-המשפט לערוך פיילוט שבמסגרתו תתאפשר הגשת כתבי בי-דין לבית המשפט העליון באמצעות אתר "נט-המשפט". בשלב זה משך הפיילוט הינו לשישה חודשים, החל מיום 06.09.2017 ועד ליום 06.03.2018.

ההגשה לבית המשפט העליון באמצעות אתר "נט-המשפט" מוגבלת לכתבי בי-דין שהיקפם הכולל אינו עולה על 40 עמודים. כמו כן, לא ניתן להגיש באמצעות אתר "נט-המשפט" את כתב בי-הדין הראשון בהליך (היינו, כתב בי-דין הפותח הליך).

Back to top button