חדשות הארץמבזקיםפוליטי / מדיני

הממשלה תצביע: 60 מיליון ש"ח לבניית יישוב חדש למפוני עמונה

ב-18 בדצמבר בשנת 2016 התקבלה החלטת ממשלה שעניינה הקמת אתר מגורים זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים בעופרה וסיוע לתושבים.
בתאריך 30 במרץ השנה, אישרה הממשלה את החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי שעניינה הקמת יישוב חדש למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין.

החלטת הממשלה הסמיכה את שר הביטחון לקדם את כל הפעולות לשם הקמת יישוב הקבע וכן קבעה כי יוקם מתחם מגורים זמניים בתוך מתחם ישוב הקבע, עד להקמת יישוב הקבע. המועצה האזורית מטה בנימין החלה בעבודות הפיתוח של היישוב החדש, אולם עבודות אלו הופסקו.

מפינוי עמונה | ויקיפדיה

בהמשך להחלטת הממשלה בדבר הקמת אתר מגורים זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים בעופרה וסיוע לתושבים ולהחלטת הממשלה מיום 30.3.2017 בדבר הקמת יישוב למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין, מחליטים

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

1. להנחות את שר הפנים לפעול להעמדת תקציב, כאמור בסעיף 2 להחלטה זו, למועצה האזורית מטה בנימין, לצורך סיוע שייועד וישמש להקמת ישוב הקבע, בכפוף לאישור תוכנית יו"ש/252/1 עמיחי, ומתחם המגורים הזמני בשטח יישוב הקבע.

2. משרד האוצר יעביר למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 55 מיליון ש"ח וזאת על בסיס ובהתאם לתקציב שנקבע בסעיף 5 להחלטת הממשלה 2178 מיום 18.12.2016, אשר יועבר בהתאם לכל דין למועצה האזורית מטה בנימין לצורך סיוע בהקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני, כאמור בסעיף 1.

3. משרד האוצר יעביר למשרד הביטחון תקציב תוספתי בסך 5 מיליון ש"ח וזאת מתוך התקציב שנקבע בסעיף 5 להחלטת הממשלה 2178 מיום 18.12.2016, אשר יועבר בהתאם לכל דין, כסיוע מיוחד למועצה האזורית מטה בנימין לטובת שכירת חדרי אירוח למשפחות המפונות, שכירת מבני ציבור ומבנים אחרים שישמשו בתקופת הביניים מתום התקופה שנקבעה בסעיף 2 א בהחלטת הממשלה מספר 2178 ועד למעבר למתחם המגורים הזמני.

4. העמדת ומימוש הסיוע התקציבי למועצה, תעשה בכפוף לאישור תכנית ביצוע להקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני ובהתאם לביצוע בפועל ועל פי דוחות מפורטים שיוגשו על ידי המועצה.

5. הממשלה רושמת בפניה התחייבות המועצה האזורית מטה בנימין לפעול לביצוע והשלמת כלל העבודות הנדרשות להקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני וזאת בהתאם לתכנית הביצוע ובהתאם לכל דין וכי הפעולות האמורות יעשו על ידה במסגרת ועל בסיס קבלת סיוע תקציבי שלא יעלה על התקציב כאמור בסעיף 2 להחלטה.

במטרה לקדם את מטרות ההחלטות לעיל, מוצע להנחות את שר הפנים לפעול להעמדת תקציב, כאמור בסעיף 2 להחלטה, למועצה האזורית מטה בנימין לצורך סיוע שייועד וישמש להקמת ישוב הקבע, בכפוף לאישור תוכנית יו"ש/252/1 עמיחי, ומתחם המגורים הזמני בשטח יישוב הקבע.

לצורך כך משרד האוצר יעביר למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 55 מיליון ש"ח וזאת על בסיס ובהתאם לתקציב שנקבע בסעיף 5 להחלטת הממשלה 2178 מיום 18.12.2016, אשר יועבר בהתאם לכל דין למועצה האזורית מטה בנימין לצורך סיוע בהקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני כאמור בסעיף 1. העמדת ומימוש הסיוע התקציבי למועצה, תעשה בכפוף לאישור תכנית ביצוע להקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני ובהתאם לביצוע בפועל ועל פי דוחות מפורטים שיוגשו על ידי המועצה.

נציין כי בפני בית המשפט תלויים ועומדים הליכים משפטיים כנגד עבודות להקמת הישוב החדש, לרבות עבודות התשתית במתחם. ההתחייבות להעברת התקציבים ולהשלמת העבודות להקמת הישוב כפופה, בין היתר, להחלטות בית המשפט.

כמו כן, משרד האוצר יעביר למשרד הביטחון תקציב תוספתי בסך 5 מיליון ש"ח וזאת מתוך התקציב שנקבע בסעיף 5 להחלטת הממשלה 2178 מיום 18.12.2016 אשר יועבר בהתאם לכל דין, כסיוע מיוחד למועצה האזורית מטה בנימין לטובת שכירת חדרי אירוח למשפחות המפונות, שכירת מבני ציבור ומבנים אחרים שישמשו בתקופת הביניים מתום התקופה שנקבעה בסעיף 2 א בהחלטת הממשלה מספר 2178 ועד למעבר למתחם המגורים הזמני.

עוד נאמר כי הממשלה רושמת בפניה התחייבות המועצה האזורית מטה בנימין לפעול לביצוע והשלמת כלל העבודות הנדרשות להקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני וזאת בהתאם לתכנית הביצוע ובהתאם לכל דין וכי הפעולות האמורות יעשו על ידה במסגרת ועל בסיס קבלת סיוע תקציבי שלא יעלה על התקציב כאמור בסעיף 2 להחלטה.

הכניסה לעמונה לפני הפינוי | ויקיפדיה

Back to top button