חדשות הארץמבזקים

בית המשפט העליון הותיר על כנה תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל

בית המשפט העליון מצא להותיר על כנה את אישורה של תובענה ייצוגית על-ידי בית המשפט המחוזי נגד חברת החשמל בגין הטבות שונות שניתנו לעובדיה בלא שאושרו כדין מבעוד מועד, ובכך דחה חלקית ערעור שהגישה.

נקבע, כי הטבות אלה מבססות אפשרות סבירה לעשיית עושר שלא כדין על חשבון צרכני החשמל; זאת, חרף טענת חברת החשמל והיועץ המשפטי לממשלה שהצטרף להליך כי הסכם קיבוצי חדש בין החברה לעובדיה הכשיר הטבות אלה באופן שאינו מקים עילת תביעה נגד החברה.

עוד נקבע, כי אין בעצם קיומו של פיקוח מדינתי כדי למנוע מניה וביה הגשתה של תובענה ייצוגית נגד חברה ממשלתית; המסלול האזרחי ניצב לצד המסלול המנהלי. אשר להערכת הנזק, נמצא כי יש להשיב את התיק לפתחו של בית המשפט המחוזי לשם הערכה מחודשת ומוקפדת של הנזק. בהקשר זה לא נתקבל איפוא ערעורה של חברת החשמל. השופט מלצר הציע, בדעת יחיד, כי בבחינת גובה הנזק על בית המשפט המחוזי להידרש גם לנפקויות ההיתר שניתן, בדיעבד, על-ידי הממונה על השכר.

מנגד, נמצא כי יש לקבל את עמדתה של חברת החשמל ואת ערעורה לעניין אישורה של תובענה ייצוגית בגין טעות אקטוארית סביב התחייבויותיה הפנסיוניות. לעניין זה נקבע, כי נוכח נתונים שהציג היועץ המשפטי לממשלה, ישנו ספק של ממש בדבר התעשרותה שלא כדין של חברת החשמל ברמת אפשרות סבירה כתוצאה מטעות זו, וממילא ביחס להשפעה על גובה התעריף. לכן, התקבל חלקית הערעור לעניין זה, ונקבע כי יבוטל ראש התביעה שעניינו הטעות האקטוארית.

בית המשפט העליון הותיר על כנה תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל
אילוסטרציה
Back to top button