חדשות הארץמבזקיםמשפטי/פלילי

אישום כנגד נוי חדד : "ניהלה בתי בושת והשתמשה בגוף האישה כאל סחורה"

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על מעצרה עד תום ההליכים של נוי חדד שניהלה, יחד עם נאשמת נוספת את בתי הבושת ביצחק שדה 36 וטברסקי 4 בתל אביב. כתב האישום שהוגש נגדה מייחס לה את עבירות של סרסרות, הבאת אדם לידי זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.

ביהמ"ש קבע כי "…במקרה שלפני, מעשיה של המשיבה על פי המיוחס לה בכתב האישום, הינם מעשים חמורים, לשון המעטה. המשיבה ניהלה עסקים של בתי בושת לשם רווח כספי. החומרה היא בהתייחסות לגוף האדם – גופה של האישה במקרים של ניהול בתי הבושת, כאל סחורה, כאילו היה גוף האישה מטבע עובר לסוחר כאילו היה חפץ ולא בן אנוש. שימוש בגוף האישה כאל סחורה יש בו ללא ספק זילות באדם…. לכך יש להוסיף העבירות הכלכליות המיוחסות למשיבה בבחינת תוספת לחומרה שבמעשיה. אלא שבכך לא סגי, משקל רב ביותר יש לתת בהחלטה זו, אם להורות בניגוד להמלצת שירות המבחן, למעשי שיבוש הליכי המשפט כפי המיוחס למשיבה באישום החמישי שבכתב האישום…. המשיבה נקטה, לכאורה, על פי העובדות באישום זה, בפעולות ומעשים נכלוליים, מניפולטיביים ומרמתיים כדי לסכל עדויות עדים במשפט שהתנהל נגדה. מעשים אלה, לבד מהיותם חמורים לפי שהם חותרים תחת יסודות אושיות החברה והמשפט, ומשום כך המסוכנות העולה מהם, הרי שיש בכך מניה וביה כדי עילה משמעותית נוספת לבסס מעצר עד תום ההליכים. בנסיבות לפיהן, קיים חשש ממשי ומשמעותי לשיבוש הליכי משפט, ממילא המענה לחשש זה חייב להיות במעצר עד תום ההליכים. משום כך, הצירוף של התרשמות שירות המבחן…באשר לאישיותה והתנהלותה של המשיבה, ביחד עם החשש הממשי לשיבוש ההליכים, מביאני למסקנה כי מסוכנותה של המשיבה הינה ברף גבוה ביותר."

עוד אמר השופט הימן בכתב האישום "…איני מוצא כי קיימים, במקרה זה, נימוקים כבדי משקל שיש בהם כדי לבסס סטייה מההמלצה השלילית שבתסקיר. משום כך, הגעתי לכלל מסקנה כי במקרה שלפני, כל חלופת מעצר לא תסכון, ואני מורה על מעצר המשיבה עד תום ההליכים."

אישום כנגד נוי חדד : "ניהלה בתי בושת והשתמשה בגוף האישה כאל סחורה"
אילוסטרציה
Back to top button