כלכלהמבזקיםפוליטי / מדיני

פורסמו הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2016

החשב הכללי במשרד האוצר, מר רוני חזקיהו, פרסם היום (שני) את הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2016. הדוחות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדוחות היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת הממשלה, כולל חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.

הדוח כולל מידע נרחב בדבר מהלכי הממשלה בתחום הדיור. היקף ההשקעה הצפוי בתחום זה בשנים הקרובות נאמד בעשרות מיליארדי ש"ח. השקעה זו מבוצעת במסגרת הסכמי גג בין הממשלה לרשויות המקומיות, תכנית מחיר למשתכן, דיור גיל הזהב, סיכומים תקציבים עם צה"ל לגבי פינוי קרקעות, ועוד.

עוד כולל הדוח נתונים על החבות האקטוארית המלאה לפנסיה תקציבית של ממשלת ישראל. זו הסתכמה בסוף שנת 2016 בכ- 747 מיליארדי ש"ח (ללא פנסיית גישור במערכת הביטחון), מתוכם כ- 405 מיליארד ש"ח בגין גמלאים וכ- 342 מיליארדי ש"ח בגין עובדים פעילים. תשלומי גמלאות הפנסיה התקציבית צפויים להגיע לשיאם בשנת 2038, ולעמוד על 36.5 מיליארדי ש"ח. כמו כן, הדוח כולל התפלגות צפויה של התזרים לפי קבוצות מקבלי קצבה – גמלאי המדינה, ההוראה, המשטרה, השב"ס ומערכת הביטחון.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2016 הסתכם בכ- 25.5 מיליארדי ש"ח, שהיוו כ- 2.1% מהתמ"ג לשנה זו. ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ- 70.3% מהתקציב (לעומת 68.8% מהתקציב בשנה הקודמת) וכ-18.4% מהתמ"ג (כ-17.8% בשנה הקודמת). הוצאות הביטחון הסתכמו בכ- 20.4% מהתקציב (20.9% שנה קודמת), וכ- 6.0% מהתמ"ג, בדומה לשנה הקודמת. תשלומי הריבית הסתכמו בכ- 9.4% מהתקציב (10.3% שנה קודמת) וכ- 2.5% מהתמ"ג (2.5% שנה קודמת).

היקף הנכסים של הממשלה, על פי הדוחות המאוחדים (כולל החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים) הסתכם בסוף שנת 2016 בכ- 549 מיליארדי ש"ח. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ- 421 מיליארדי ש"ח. היקף התחייבויות הממשלה הסתכם בכ- 2,425 מיליארדי ש"ח, הכוללות את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה עד למועד הדוח עילה לזכאות בסך של כ- 652 מיליארדי ש"ח.

שר האוצר, משה כחלון: "הדוחות השנתיים של החשב הכללי מראים בצורה ברורה כי ניתן לקיים כלכלה אחראית ולהצמיח את המשק ובמקביל להשקיע בזוגות הצעירים, במעמד הביניים ובשכבות החלשות. הנתונים הכלכליים מראים שיש לנו כלכלה חזקה עם נתוני אבטלה מהטובים שהיו לנו. נמשיך להוביל להוביל מדיניות של כלכלה חופשית עם חמלה ורגישות חברתית."

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "לפעילות ממשלת ישראל על זרועותיה השפעה מהותית ומקיפה, על כל תחומי החיים של אזרחי ישראל. הגברת השקיפות בפעילות הממשלה באמצעות הנגשת מידע, כספי ואחר, ופרסומו לאזרח באופן המאפשר עיון מעמיק והשוואה, חיונית לקיומה של בקרה ציבורית אפקטיבית על פעילות הממשלה. תפיסה זו עומדת בבסיס עריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים על ידי אגף החשב הכללי".

החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי, ועורך הדוחות החשבונאיים, עוזי שר: "בשנת 2016 הסתיים תהליך מעבר ממשרדי הממשלה לדיווח על בסיס מצטבר. השנה אוחדו לראשונה עוד 21 גופים סטטוטוריים כך שהדוח הכספי כולל דוחות כספיים של מעל 190 משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים".

המדריך לאזרח דוח 2016

צילום: דוברות האוצר

Back to top button