מבזקים

טרה: "שווקו חריצי גבינה שטרם סיימו את תקופת ההבשלה"

"טרה מעדכנת כי לחלק קטן מרשתות השיווק שווקו מספר מצומצם של חריצי גבינה המיועדים לפריסה במעדניה בלבד של גבינה צהובה אמנטל 30% שומן, אשר טרם סיימו את תקופת ההבשלה. מדובר במרקם ומראה הגבינה בלבד ואין שום בעיה בריאותית. החברה פעולת בתיאום מול רשתות השיווק וחריצי הגבינה מוחלפים עוד היום בחריצי גבינה שסיימו את תקופת ההבשלה. המקרה דווח למשרד הבריאות"

Back to top button