חדשות הארץמבזקים

הושג הסכם עקרונות שמסדיר את זכויותיהם של עובדי אגד

יו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי, יו"ר מזכירות אגד אבי פרידמן ויו"ר ועד העובדים הארצי, יעקב וחניש, חתמו לפנות בוקר (שישי) על הסכם עקרונות שמסדיר את זכויותיהם של עובדי אגד וכולל טבלת שכר ייחודית וראשונה מסוגה בענף התחבורה הציבורית, אשר מביאה לשדרוג דרמטי של שכר הנהגים ומחילה מנגנון קידום שכר אחיד לעובדי דור א' ודור ב'. במעמד חתימת ההסכם נכחו שותפים נוספים להסכמות, ביניהם: נציגי ההנהלה והוועד ומחזיק תיק התחבורה הציבורית באיגוד עובדי התחבורה, דורון עזרא.

לאחר שנים ארוכות שבהן שכר הנהגים המועסקים במפעילות התחבורה הציבורית ניצב על 32 שקל לשעה, ולאחר שערך השעה של הנהגים עלה אשתקד ל-39 שקל בעקבות מאבק שהובילה ההסתדרות, ההסכם החדש באגד צפוי לחולל מהפכה נוספת אשר תשפיע על הענף כולו.

טבלת השכר החדשה לנהגי אגד פותחת ציר התקדמות בשכר של 38 שנים, שבהן ערך השעה של הנהגים ימשיך לטפס כלפי מעלה מדי שנה, בזכות תוספת אוטומטית של 1% בגין כל שנת ותק. ייחודו של מנגנון קידום השכר נעוץ גם בתחולתו על כלל הנהגים בחברה, תוך צמצום הפערים והגברת השוויון בין עובדי דור א' לבין עובדי דור ב'. טבלת קידום השכר תחול גם על כלל הנהגים שיצטרפו לאגד, תוך שיבוץ העובדים הוותיקים במנגנון קידום השכר, על פי שנות הוותק שצברו. כך למשל, עובד דור ב' עם 10 שנות ותק, יקבל תוספת מידית של 10% לערך השעה שלו. מדובר בשדרוג שכר משמעותי ביותר בכל חודש.

הסכם העקרונות שנחתם היום, הושג לאחר מו"מ מורכב ודיונים אינטנסיביים שנערכו בין הצדדים, על רקע המאבק לחתימת הסכם סובסידיה חדש בחברה. לצד מהפיכת השכר לנהגים, הוא נושא בשורה משמעותית גם לסקטורים נוספים באגד, בהם עובדי המינהל והמשק. בנוסף לכך, החל משנת 2020, ההסכמים יוצמדו לראשונה למגזר הציבורי ועובדי אגד מכלל הסקטורים, יוכלו ליהנות גם מתוספות השכר שיושגו במסגרת הסכמי המסגרת.

על פי ההסכם, השכר התחילי של עובדי המשק באגד יעמוד מעתה על 36 שקל לשעה וערך השעה של עובדים קיימים אשר השלימו ותק של 3 שנים באגד, יחל מ-39 שקל לשעה. טבלת השכר מגדירה כי קידום השכר לעובדי המשק יתבצע כל שנתיים כאשר שכר העובדים יוכל לעלות ב-1%, שיהיה מורכב מחצי אחוז של תוספת קבועה וחצי אחוז על פי המלצת המנהל.

ההסכם כולל טבלת שכר ייחודית גם לסקטור עובדי המינהל באגד, שתחול גם על עובדי הבקרה התפעולית. שכרם של עובדי מינהל קיימים יחל מ-32 שקל לשעה ויעלה בחצי אחוז בגין כל שנת ותק. ערך השעה של עובדי מינהל חדשים שיגויסו בעתיד, יחל מ-30 שקל לשעה עם קידום שכר המוגדר בטבלה, כלומר תוספת אוטומטית של חצי אחוז לערך השעה מדי שנה. יודגש כי גם עובדי המשק וגם עובדי המינהל אשר יועסקו בתפקידי נהיגה, יהיו זכאים לתגמול לפי טבלת השכר של הנהגים, הן בשכר והן בוותק. עוד כולל ההסכם זכאות של עובדי דור ב' במינהל ובמשק לקרן השתלמות, עם שיעור הפרשה מקסימלי מטעם המעסיק.

סעיף נוסף אשר מעוגן בהסכם קובע כי במקרים מוגדרים, אגד תאפשר לעובדיה העסקה במשרה חלקית, ובתנאי שמכסת העובדים המועסקים במתכונת זו לא יעלה על 5% מסך הנהגים באגד. המקרים שבהם תותר העסקה במשרה חלקית יהיו בתקופה של חוסר בגיוס נהגים למשרה מלאה, או בעת גיוס נשים נהגות, נהגים מהחברה החרדית או נהגים סטודנטים. העסקת עובדים אלו תתבצע תחת תנאי ההסכם הקיבוצי, וצבירת הוותק הנדרשת מהם לצורך מתן מעמד של קביעות, תיקבע ביחס לחלקיות משרתם. יודגש כי אגד מחויבת להסכים לבקשה של כל עובד במשרה חלקית לעבור למשרה מלאה.

עוד נושא שמוסדר בהסכם נוגע לפרישת עובדים עקב בעיה רפואית או בעקבות שלילת רישיון. כל בקשה של אגד להפריש עובד בנסיבות אלו, תובא לדיון בוועדה פריטטית בהרכב של ועד העובדים וההנהלה. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר הפרישה או בדבר תנאי הפרישה, הנושא יובא לדיון בפני ועדה פריטטית נוספת שישבו בה נציג ההנהלה ונציג ההסתדרות.

ההסכם כולל גם התייחסות להסדר שקבוע בתקנה 22 בסוגיית ביטוח נפגעי עבודה של הביטוח הלאומי. מטרת הסעיף היא למנוע מצב שרצף תשלומי השכר לעובד הנפגע מופר כתוצאה מההמתנה לאישור תביעתו על ידי המוסד לביטוח לאומי. על פי הסדר זה, אגד התחייבה לשלם את שכרו של כל עובד נפגע במועדי תשלום השכר, עד שתביעתו תאושר והוא יקבל את הכספים המגיעים לו מהביטוח הלאומי, וזאת בכפוף להלוואה שאגד תעניק לעובד.

בנוסף, ההסכם מביא להסדרה של זכויות העובדים, למקרה שאגד תהפוך בעתיד מאגודה שיתופית לחברה או לאפשרות של כניסת משקיע חיצוני. במקרים אלו, הצדדים הסכימו כי זכויות העובדים יישמרו, כפי שהן מעוגנות בהסכמים קיבוציים ובנוהגי הארגון, לתקופה שלא תפחת משש שנים ממועד כניסת השינוי לתוקף. יודגש כי גם משקיע פרטי יהיה מחויב לכבד את ההסכמים הקיבוציים באגד. כמו כן, במקרה של שינוי המבנה התאגידי מקואופרטיב לחברה, אגד התחייבה לפתוח תפקידי ניהול לשכירי החברה ולהעניק לשכירים בונוס מכירה בגובה של 35% מתוך 10% משווי המכירה. זאת ועוד, יו"ר הוועד הארצי באגד יוכל לקבל מעמד של משקיף בדירקטוריון החברה שתקום.

ההסכם כולל התייחסות לסוגיות רבות נוספות, בהן, בין היתר: אפשרות לפרישה מרצון של 50 עובדים מכלל הסקטורים, חלוקת דרגות לעובדי המשק והמינהל לאורך תקופת ההסכם, שעות העבודה בתחזוקה, פתיחת תפקידי ניהול לעובדים השכירים באגד.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך על ההסכמות שהושגו ואמר היום כי: "טבלת השכר הייחודית והראשונה מסוגה שמוצגת בהסכם, קובעת למעשה סטנדרט חדש לתנאי העסקת העובדים במפעילות התחבורה הציבורית. מדובר בבשורה שתשנה לא רק את מעמד הנהגים באגד אלא את פני התחבורה הציבורית בישראל. מהלך זה יגביר את האטרקטיביות של הענף, יביא לצמצום המחסור החמור בכוח אדם מיומן בתחום, ויתרום לשיפור איכות השירות והבטיחות לטובת כלל משתמשי התחבורה הציבורית בארץ".

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, אמר במעמד החתימה: "ההסכם הוא לא פחות ממהפכה. הצבנו רף חדש לתנאי השכר של הנהגים בתחבורה הציבורית ורף זה יהפוך במהרה לגולד סטנדרט שישנה את המציאות בתחבורה הציבורית בישראל, תוך הגנה על האיזון הראוי בין המשימה האחראית שמבצעים הנהגים לבין התגמול שמגיע להם. בנוסף לכך, הבאנו להישגים משמעותיים גם ליתר הסקטורים באגד, תוך הבטחת הביטחון הכלכלי של כלל העובדים".

יו״ר אגד, אבי פרידמן, אמר הבוקר: ״מדובר בהסכם חשוב לעובדים ולהנהלת אגד שמבטיח מחד בטחון תעסוקתי, יציבות ושכר הוגן וכן יאפשר מאידך להנהלת אגד לעמוד על העקרונות החשובים לנו בהסכם התשומות החדש עם הממשלה כדי להבטיח את המשך פעילותו של אגד, כגוף התחבורה הציבורית הגדול והמוביל בישראל, בתנאי שוק משתנה ותחרותי״.

יו"ר הוועד הארצי של עובדי אגד, יעקב וחניש, ציין כי: "המאמצים, הנחישות והעמידה האיתנה של העובדים והוועד השתלמו. בתמיכת ההסתדרות ואיגוד עובדי התחבורה, הצלחנו להביא הישג היסטורי שמיטיב עם כלל עובדי אגד ומשמש כמגדלור לענף כולו".

הושג הסכם עקרונות שמסדיר את זכויותיהם של עובדי אגד
מעמד חתימת ההסכם באגד, צילום באדיבות דוברות ההסתדרות
Back to top button