חדשות הארץמבזקים

הוגש מכתב התראה לפני פירוק לעמותת "מנוחה נכונה כפר סבא"

עמותת "מנוחה נכונה לכולם" (בשמה המקורי "מנוחה נכונה כפר סבא") היא עמותה שהוקמה בשנת 2001 ועוסקת בקבורה אזרחית.

בחודש מרץ 2014 יצא דו"ח מטעם המשרד לשירותי דת שהצביע על ליקויים רבים בעמותה. עיקרי הטענות נגעו להתקשרות העמותה בהסכמים לא סבירים עם חברה עסקית פרטית, כנפי שרת בע"מ. ההסכמים אפשרו לכנפי שרת לקבל חלק הארי מהכנסות העמותה בגין הפעלת בית עלמין לקבורה אזרחית בכפר סבא, במקום העברת הכספים לעמותה ושימוש בהם למטרותיה הציבוריות.

יודגש, הקרקע בה מנוהל בית העלמין היא קרקע ציבורית. העמותה, שהיא תאגיד ללא מטרות רווח וקיבלה לידיה את הקרקע לצורך ביצוע קבורה אזרחית, אפשרה לחברת כנפי שרת לנהל את פעילות בית העלמין ולקבל כמעט את כל רווחים הנובעים מפעילות זו בניגוד לדין.

בעקבות הליקויים החמורים המפורטים בדו"ח מינה רשם העמותות ברשות התאגידים לעמותה חשב מלווה מטעמו אשר בחן, בין היתר, את האפשרות ליצור הפרדה אמיתית בין העמותה לחברת כנפי שרת, כדי להביא את העמותה לפעילות עצמאית ולסיום ההתקשרות עם החברה, על כל המשתמע מכך.

החשב המלווה מצא, בין היתר, כי חתימת העמותה על "הסכם היפרדות" מן החברה, שלא קיבל את אישור הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים – אינה משנה את מצב העמותה לטובה ואינה מאפשרת לעמותה להיפרד, הלכה למעשה, מכנפי שרת בשנים הקרובות כדי לנהל פעילות עצמאית. כך נמצא, כי העמותה התנהלה בניגוד לחוק, ובמקום לשמור על האינטרס הציבורי ועל כספי הציבור שהיו באחריותה, אפשרו את העברת הכספים לגוף פרטי.

נוכח האמור, לא נותר מנוס אלא להמליץ על הגשת בקשה לפירוק העמותה. תיק העמותה הועבר להמשך טיפול מחלקת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים אשר שלחה לעמותה בהתאם לחוק העמותות מכתב התראה לפני הגשת בקשת פירוק.

הוגש מכתב התראה לפני פירוק לעמותת "מנוחה נכונה כפר סבא"
מתוך ויקיפדיה
Back to top button