חדשות הארץמבזקים

תם הסכסוך בין מד"א לאיחוד הצלה, "עובדים בשיתוף פעולה"

משרד הבריאות פרסם חוזר מנכ"ל המסדיר את נהלי העבודה ושיתופי הפעולה בין ארגון מגן דוד אדום לארגון איחוד הצלה, וזאת במטרה לייעל ולמקסם את פעילות כונני החירום במדינת ישראל ,לטובת כלל הציבור. לפי הנוהל עליו סוכם בשיתוף פעולה של שני הארגונים, כונני האיחוד הצלה יופעלו במסגרת מוקד הכוננים הלאומי המופעל על ידי מד"א. הכוננים יוזנקו באמצעות מוקד מד"א אשר תאתר את הכוננים הקרובים ביותר למקום האירוע, בלא קשר לשייכותם הארגונית. במקביל יתבצע חיווי למוקד איחוד הצלה אודות כונני הארגון שאותרו, והמוקד ייצור קשר עימם ויבדוק יציאתם לאירוע, ויעביר המידע למד"א, לצורך הזנקתם והעברת פרטי האירוע אליהם.

לצורך כך, באחריות מד"א לפתח אפליקציה משותפת, שתפעל כמוקד מידע משולב ועל שני הארגונים לבצע התאמות נדרשות לאפליקציה, שתאפשר הפעלת הכוננים במתכונת זו. במטרה לייעל את התהליך ועל מנת שכל פניות החירום ינוקזו דרך מוקד הכוננים הלאומי, סוכם על דעת הצדדים כי איחוד הצלה יחדל מפרסום ציבורי ופומבי של המוקד שלו. ככל שתתקבל קריאת חירום במוקד איחוד הצלה, המוקד יעביר את הפרטים למוקד מד"א ובמקביל יאתר כוננים של איחוד הצלה ויזניקם לאירוע.

תם הסכסוך בין מד"א לאיחוד הצלה, "עובדים בשיתוף פעולה"
צילום: דוברות מד"א

משרד הבריאות יפקח על הפעלת ההסדר למול מד"א ואיחוד הצלה. לצורך כך יקבל המשרד דיווח מפורט אודות היקף האירועים, ונתונים נוספים הנדרשים לביצוע בקרה. בכדי למנוע פגיעה בחיי אדם, עד להטמעת האפליקציה, מוקד מד"א יפנה באופן יזום למוקד איחוד הצלה בכל אירוע החייאה ושל מחוסר הכרה. מוקד מד"א יפנה למוקד איחוד הצלה לצורך איתור של עד 2 כוננים נוספים, לצורך הגעה למקום האירוע.

חוזר מנכ"ל זה גובש לאחר דיונים משותפים שיזם משרד הבריאות יחד עם כל הצדדים במהלך החודשים האחרונים, מתוך הערכה הדדית וכבוד משותף של מד"א ואיחוד הצלה כשלנגד עיניהם הצלת חיי אדם בלבד.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בירך את מד"א ואיחוד הצלה על פועלם החשוב להצלת חיי אדם ועל הנכונות וההסכמה של שני הארגונים לשיתוף פעולה ביניהם ביישום המתווה ובהפעלת הכוננים.

תם הסכסוך בין מד"א לאיחוד הצלה, "עובדים בשיתוף פעולה"
כונני איחוד הצלה

במד"א ביקשו להודות לשר הבריאות, הרב ליצמן, למנכ"ל המשרד ולצוות המקצועי על הסדרת פעילות כונני התגובה המיידית תחת מוקד מגן דוד אדום. במד"א ציינו "אנו עובדים עם כולם בשיתוף פעולה מלא ומקדמים בברכה אל שורותינו את כל מי שמטרתו להציל חיים, לרבות מתנדבי עמותת "איחוד הצלה".

מנכ"ל איחוד הצלה, משה טייטלבוים, אמר כי "משרד הבריאות נתן ביטוי ברור לצורך ולחובה של מוקד מד"א לשתף את המידע על קריאות החירום שמגיעות אליו עם מוקד איחוד הצלה, דרישה שעמדנו עליה שנים רבות. כמו כן, משרד הבריאות קבע באופן ברור כי הוא רואה באיחוד הצלה ארגון בעל משמעות אסטרטגית בתחום הרפואה הטרום אישפוזית בישראל וכי שיתוף המידע עם ארגוננו יטיב עם אזרחי ישראל. בחודשים הקרובים יבחנו המתווה ושיתוף הפעולה בפועל ואנו מקווים ששיתוף הפעולה יעלה יפה ויסייע בהצלת חיים".

Back to top button