חדשות הארץמבזקים

אושר: חקלאים יוכלו לנכות עד 528 ש"ח מעובד זר עבור מגורים הולמים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום פה אחד תקנות שהגיש משרד העבודה והרווחה, לפיהן מעסיק בענף החקלאות יהיה רשאי לנכות משכרו של עובד זר סכום חודשי של עד 228.20 שקלים עבור מגורים הולמים שיספק לעובד, ועוד 300.10 שקלים מקסימום עבור הוצאות נלוות הכרוכות במתן מגורים נאותים, כגון ריהוט, מצעים, תאורה, כיריים ומיזוג. סך הניכויים החודשיים המותרים משכר העובד עבור מגורים: 528.30 שקלים. התקנות ייכנסו לתוקף מ-1 בחודש שלאחר יום פרסומן.

במהלך הדיון הסוער בתקנות, הדגיש יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו): "העלאת הסכום שהמעסיק רשאי לנכות עבור מגורים הולמים אמורה לאפשר תנאים טובים יותר עבור העובדים הזרים. אני חוזר ומתחייב כי במהלך מושב החורף נאשר תקנות המבטיחות הפקדת פיקדונות על ידי המעסיק עבור העובד הזר".

עו"ד מיכל תג'ר מעמותת "קו לעובד", אמרה בדיון: "זו העלאה מאוד משמעותית בניכוי משכר העובדים הזרים. יש עובדים שישנים באוטובוסים ובורות ביוב, ולא ראיתי אצל אף אחד מהם כיריים. עד הדיון על הפקדת הפיקדונות ימצאו סיבות לא להעביר איתו. בנוסף, מדוע שר העבודה והרווחה לא נועץ עם נציגי העובדים לפני שהגיש את התקנות?".

תמונת אילוסטרציה
Back to top button