חדשות הארץמבזקיםפוליטי / מדיני

צו מניעה זמני אוסר למכור תעודות הסיטוריות במכירה פומבית

בית משפט השלום בירושלים נעתר לבקשת פרקליטות מחוז ירושלים והוציא צו מניעה זמני ל"קדם" בית מכירות פומביות. הצו אוסר למכור תעודות היסטוריות במכירה פומבית הצפויה להיערך ביום שלישי הקרוב.

על פני הדברים וככל שמדובר במסמכים אותנטיים, מדובר בתעודות היסטוריות הכוללות פקודות מבצע, הערכות מודיעין, פקודות מטכ"ל ואכ"א, ומברק מאלוף פיקוד הדרום לרמטכ"ל עם כיבוש חצי האי סיני.

בין הפרטים המוצגים למכירה מצויים כ-30 מסמכים ופריטי נייר מחזית הצפון במלחמת העצמאות. פקודות מבצע, חומרי מודיעין ומסמכים נוספים, חלקם בכתב יד. חמישה קבצי פקודות מטכ"ל ואגף כח אדם מימי הקמת המדינה (מאי-יוני 1948). ומברק מאלוף פיקוד דרום, ישעיהו גביש, אל רמטכ"ל צה"ל, יצחק רבין, המודיע על כיבוש חצי האי סיני.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

עו"ד יעקב פונקלשטיין, עו"ד ענבל משה ועו"ד בינה צמח מאונר מפרקליטות מחוז ירושלים, ביקשו מבית המשפט לבטל את מכירת התעודות ולאסור מכירתן עד להכרעה סופית בתובענה. בבקשה נכתב כי התעודות ההיסטוריות הן רכושו וקניינו של צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל והן מהוות, בין השאר, "חומר ארכיוני" אשר יש להפקידו בארכיון המדינה על פי דין.

"מדובר בתעודות היסטוריות צבאיות מתקופות מכוננות בתולדות מדינת ישראל, אשר נערכו בצמתים היסטוריים, על ידי חיילים ומפקדים אשר שירתו את מדינתם, ופעלו מטעם צבא ההגנה לישראל. התעודות ההיסטוריות שייכות לצה"ל ולמדינת ישראל, והן בעלות חשיבות לאומית ציבורית מהמעלה הראשונה וערכן לא ישוער. התעודות ההיסטוריות אינן הרכוש הפרטי של מאן דהוא, לרבות ובפרט לא בית המכירות הפומביות, ואין לבית המכירות כל זכות למכרן בשוק החופשי או לבצע כל דיספוזיציה בהן במטרה להשיא מהן רווחים לעצמה ולמוכרים. בהקשר זה יצוין כי למדינה אינטרס עליון בשמירה על נכסיה וקניינה ובמיוחד על נכסים מהסוג דנן, והיא רואה בשמירה זו חלק בלתי נפרד מהנאמנות אותה היא חייבת כלפי הציבור והדורות הבאים. אי מניעה של המכירה הפומבית עלול לכרסם ביכולת המדינה להגן על קניינה ונכסיה, ולפגוע במורשתה התרבותית וההיסטורית לטובת הציבור הישראלי, בדור הזה ובדורות הבאים".

תמונת ארכיון

Back to top button