מחשבון דמי הבראה

דמי הבראה הם תשלום לעובד בישראל על ידי המעביד אשר אינם מעוגנים בחוק אלא מכוח צו הרחבה או הסכם קיבוצי. בעבר תשלום זה היה למימון שהייה של עובד בבית הבראה וכך גם חושב גובה התשלום על פי העלויות השהייה בבית הבראה. כיום תשלום דמי הבראה מתבצע בשתי דרכים, זאת על פי ההסכם שנקבע בין העובד למעביד. את תשלום דמי ההבראה המעסיק יכול לשלם כל חודש או בתשלום אחד / שניים בין החודשים יוני – ספטמבר.

גובה דמי ההבראה מחושב על פי מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד, זאת על פי הוותק במקום העבודה ובכפוף להסכם שנחתם עמו. עובד במשרה חלקית יהא זכאי לדמי הבאה באופן יחסי בהתאם להיקף המשרה. דמי ההבראה להם זכאי העובד יינתנו רק לאחר שהעובד צבר וותק של שנה במקום עבודתו.

בשנה השנייה ישולמו לעובד דמי הבראה בעבור השנה הנוכחית ובאופן רטרואקטיבי גם עבור החלק היחסי של השנה הראשונה בה עבד.

דמי ההבראה במשק אינם אחידים ונקבעים בהסכמים קיבוציים כך שניתן למצוא מגזרים שונים עם דמי הבראה גבוהים יותר או פחות.

דמי ההבראה מחושבים על פי הסכום שנקבע לכל יום כפול ימי הזכאות הנקבע לרוב על פי הוותק של העובד. לרוב מספר ימי הזכאות ההתחלתיים – 5 ימים. ככל שהוותק עולה כך ימי הזכאות וכמובן שסכום דמי ההבראה.,

לשימושכם מחשבון עזר לחישוב דמי ההבראה המגיעים לכם, כמובן שכל עובד על פי ההסכם עליו הוא חתום.


זכויות עבודה | מחשבון דמי הבראה

Back to top button