בית חדשות הארץ מעבר טאבה נפתח למעבר וכניסת ישראלים

מעבר טאבה נפתח למעבר וכניסת ישראלים

לאחר הערכת מצב של המטה ללוחמה בטרור ובאישור הדרג המדיני, הוחלט לאפשר את יציאתם וכניסתם של אזרחים ישראלים ממעבר טאבה לסיני. אך עדיין המטה ללוחמה בטרור מדגיש כי האיום הנשקף לישראלים בסיני נותר חמור, קונקרטי ומיידי, כפי שמשתקף באזהרת המסע החמורה, ולצידה. ההמלצה להימנע מביקור באזור, ולשוהים שם לצאת ממנו לאלתר.

תמונת ארכיון
facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd