בית חדשות הארץ אמצעי לחימה נתפסו הלילה במהלך הפעילות בדנבה

אמצעי לחימה נתפסו הלילה במהלך הפעילות בדנבה

במהלך הפעילות הלילה של כוחות הביטחון בדנבה שבגזרת החטיבה המרחבית "מנשה", תפסו הכוחות נשק מייצור עצמי, מחסניות ותחמושת. הממצאים הועברו לידי כוחות הביטחון.

facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd