בית חדשות הארץ פעילות אכיפה כלכלית משולבת נערכה כנגד אחסון סחורות לרצועת עזה

פעילות אכיפה כלכלית משולבת נערכה כנגד אחסון סחורות לרצועת עזה

בהובלת הפרקליטות האזרחית במחוז דרום, מנהלת תיאום פעולות אכיפה של משטרת ישראל (מתפ"א), היחידה לפיקוח על דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, נערכה ביום חמישי האחרון, 16.3.2017, פעילות אכיפה כלכלית משולבת במספר מושבים בדרום (פטיש, שובה וגבעולים) לנוכח קיומם של מחסנים גדולים בקרקע חקלאית המשמשים כ"תחנות מעבר" לצורך אחסון סחורות המיועדות לרצועת עזה והכל ללא היתרים ובניגוד לחוק.

facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd