בית מבזקים מחבלים יידו אבנים לעבר בית הדסה שליד חברון – אין נפגעים

מחבלים יידו אבנים לעבר בית הדסה שליד חברון – אין נפגעים

מחבלים השליכו לפני זמן קצר (שבת) אבנים לעבר בית הדסה שנמצא סמוך למערת המכפלה שליד חברון. אין נפגעים ולא נגרם נזק ונערכות סריקות לאיתור המחבלים.

facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd