בית חדשות הארץ יום עצוב למדינת ישראל – פורסמו מועד לוויותיהם של הנרצחים בפיגוע

יום עצוב למדינת ישראל – פורסמו מועד לוויותיהם של הנרצחים בפיגוע

לוויותיהם של סגן יעל יקותיאל ז"ל, סגן שיר חג'אג' ז"ל, סגן משנה שירה צור ז"ל וסגן משנה ארז אורבך ז"ל שנהרגו בפיגוע הדריסה בארמון הנציב בירושלים מוקדם יותר היום, ייערכו מחר (שני).

לווייתה של סגן יעל יקותיאל ז"ל תתקיים בשעה 15:00 בבית העלמין הצבאי בקרית שאול.

לווייתה של סגן שיר חג'אג' ז"ל תתקיים בשעה 14:00 בבית העלמין הצבאיבהר הרצל.

לווייתה של סגן משנה שירה צור ז"ל תתקיים בשעה 14:00 בבית העלמין הצבאי בחיפה.

לווייתו של סגן משנה ארז אורבך ז"ל תתקיים בשעה 11:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין בכפר עציון.

יהי זכרם ברוך.

facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd