בית חדשות הארץ חודש היתר הפעילות: מכונות המזל של הפיס הוצאו אל מחוץ לחוק, הפרסום יוגבל

חודש היתר הפעילות: מכונות המזל של הפיס הוצאו אל מחוץ לחוק, הפרסום יוגבל

מנכ"ל משרד האוצר חידש את ההיתר מול מפעל הפיס במסגרת מדיניותו של שר האוצר, משה כחלון. בין ההגבלות – הנחיית שר האוצר להפסקת פעילות מכונות המזל, צמצום משמעותי של משחקי הקינו והגבלות פרסום.

שר האוצר, משה כחלון: "ההסכם שהגענו אליו היום הוא ניצחון של הציבור. המכונות הללו הן הונאה אחת גדולה ואני שמח ששמנו להן סוף. לא מתקבל על הדעת שהאנשים שמקבלים קצבאות מהמדינה ב-28 לחודש יחזירו אותם באותו יום דרך קזינו בחסות המדינה".

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "בהיתר החדש שגובש בין היתר לאור המלצות הוועדה לייעול שוק ההימורים, חלו שינויים מהותיים במטרה להגן על השכבות החלשות ולבצע אכיפה נבונה ואחראית יותר על מפעל הפיס, על המשווקים והזכיינים. החל בהפסקת פעילות מכונות המזל לאלתר, צמצום משמעותי של משחקי הקינו וכלה בפריסה גאוגרפית מחודשת של 25% מכלל תחנות הפיס תוך מעבר מישובים בדרוג סוציו-אקונומי נמוך לישובים בדירוג סוציו אקונומי-גבוה. אין לי ספק שהובלת היתר זה תביא לפיס אחראי יותר, חברתי יותר ומקצועי יותר. בנוסף, המהלך יביא לצמצום תופעת ההתמכרות להימורים בעיקר בקרב השכבות החלשות".

בתום חודשים של דיונים אינטנסיביים חידש משרד האוצר את היתר הפעילות של מפעל הפיס לאחר שהתקבלה המדיניות של שר האוצר, משה כחלון. בכך, הבטיח מפעל הפיס את המשך פעילותו לחמש שנים נוספות. התנאים החדשים, התקבלו לאור המלצות שהתקבלו בוועדה לייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד.

שר האוצר, משה כחלון, הנחה כי במסגרת חידוש ההסכם עם מפעל הפיס יש להוסיף הגבלות רגולטוריות שיביאו להתאמות נהלי העבודה לסטנדרטיים בינלאומיים של ממשל תאגידי כדוגמת הגבלת כהונת דירקטורים. בנוסף, הוחלט כי 25% מהתחנות שנמצאות באשכול סוציו-אקונומי 4-1 לפריסה באשכולות 10-5. על פי ההחלטה, בתוך חצי שנה יגיש מפעל הפיס למשרד האוצר תכנית פריסה מחודשת של תחנות ההימורים כך שיתחשב לא רק באשכולות אלא גם ברמה הסוציו-אקונומית אליה יסווגו השכונות בהן פרוסות התחנות. מפעל הפיס יפרט את מיקומן של נקודות המכירה הקיימות והמתוכננות ויסקור את אופי האוכלוסייה באזור, קירבתן למוסדות חינוך, אתרי בילוי או למוסדות בהם שוהים קטינים, צעירים ואוכלוסיות פגיעות אחרות וכדומה.

במסגרת היתר הפעילות החדש נאסר השימוש ב- 500 מכונות המזל האלקטרוניות ב- 150 נקודות מכירה ברחבי הארץ ומשחקי הקינו עברו לפעול במתכונת מצומצמת. מכירת מוצרי הקינו תתאפשר באשכולות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה (אשכולות 6-10) בלבד. בעקבות המהלך יפחת מספר ההגרלות הנערכות מדי יום מ-24 ל-8 בלבד.

היתר הפעילות החדש קובע גם הגבלות משמעותיות על התוכן הפרסומי אותו מפיץ מפעל הפיס. בניגוד להיתר הקודם, שלא הגביל את היקפי הפרסום ולא חייב השמת אזהרות על כרטיסי הגרלה, בהיתר הנוכחי נקבע כי מפעל הפיס יחויב להדפיס טפסי משחק חדשים עם אזהרות, ויפרסם אזהרות זהות בכל פרסומת באמצעי התקשורת. במידה ומפעל הפיס לא יעמוד בתנאים אלו, לא יוכלו לשווק או למכור משחקים.

עוד קבע משרד האוצר כי במסגרת חידוש ההסכם יאסר פרסום בין השעות 15:00-21:00 בפלטפורמות הטלוויזיה והרדיו וכן הגבלות מהותיות על התוכן שמותר למפעל הפיס לפרסם. כמו כן, אסר ההיתר על שיווק מותג הפיס במוסדות חינוך המיועדים לקטינים. לא עוד "בית ספר פיס", "גן פיס" וכדומה.

בנוסף, במסגרת ההיתר נקבעה תקנה בנושא הפחתת עמלות לזכיינים ומשווקים אזוריים. הפחתה זו, צפויה להגדיל את הכנסות המפעל ובכך לסייע בהגדלת הרווח המועבר לכיתות לימוד ולרשויות המקומיות. ההפחתה אף תמתן משמעותית את הגידול המואץ שחל בשוק ההימורים החוקיים בישראל בשנים האחרונות. ההחלטה נקבעה על בסיס נתונים שעלו בוועדה לייעול שוק ההימורים שהציגו כי מחזור ההכנסות של מפעל הפיס גדל במעל ל-70%. מחזור המכירות גדל מ-3.9 מיליארד ש"ח בשנת 2008 ל- 7.3 מיליארד ש"ח בשנת 2016.

משרד האוצר פועל מתוך אמונה כי כספי מפעל הפיס ככספי ציבור מחייבים שקיפות מלאה עבור האזרח ולכן הוגדל היקף המידע הנגיש לציבור הכולל פילוחים שונים שיובאו מידי שנה לידיעת הציבור וביניהם: הקצאות הרשויות המקומיות והפרויקטים שתוקצבו, פירוט בגין הוצאות תדמית ודוברות, תשלומי זכיות על פי מוצרים, רמת ההכנסות של מפעל הפיס על פי פילוח של מצב סוציו אקונומי וכיו"ב.

משרד האוצר אף הגביל במסגרת ההיתר את "הקופה הקטנה" של מפעל הפיס והגדיל את הרווח בו יעשה שימוש לטובת כיתות לימוד ושימושי הרשויות. זאת באמצעות התאמה בנוסחת חלוקת הרווח של מפעל הפיס כך ששיעור הרווח המועבר הן לבניית כיתות לימוד והן לפרויקטים של פיתוח ברשויות המקומיות, תגדל על חשבון "הקופה הקטנה" של מפעל הפיס.

תמונת ארכיון
facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd

מומלץ לקרוא גם...

איוב קרא מונה לשר התקשורת

ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה, בנימין נתניהו אישרו פה אחד על מינויו של השר איוב …


שינוי גודל פונט
הפעל ניגודיות