בית חדשות הארץ משה קצב ישוחרר מהכלא – הפרקליטות לא תתנגד

משה קצב ישוחרר מהכלא – הפרקליטות לא תתנגד

פרקליטות המדינה הודיעה היום לוועדת השחרורים שדנה בעניינו של האסיר משה קצב, כי הפרקליטות לא תעתור לבית המשפט המחוזי נגד החלטת הוועדה להורות על שחרורו ברישיון של האסיר. לאחר התייעצות שנערכה עם כלל הגורמים המעורבים בעניין בפרקליטות, החליט פרקליט המדינה לאמץ את המלצת כל הגורמים הללו שנמסרה לו, לפיה אין מקום להגשת עתירה כאמור.

כידוע, בכל שלושת הדיונים שקיימה עד כה ועדת השחרורים בעניינו של האסיר, הפרקליטות התנגדה לשחרור מוקדם. בשני הדיונים הראשונים עמדתה זו התקבלה (וכתוצאה מכך האסיר נותר במאסר כשמונה חודשים נוספים) ואילו בדיון האחרון עמדתה נדחתה. עתירות נגד החלטות של ועדת השחרורים מוגשות רק כאשר הפרקליטות סבורה שההחלטה הינה בלתי סבירה באופן קיצוני או שההחלטה הינה בלתי חוקית.

לאחר לימוד החלטת ועדת השחרורים ונימוקיה, הגיעה הפרקליטות למסקנה כי נוכח הפסיקה הנוהגת בבית המשפט העליון, להערכתה אין סיכוי ממשי שעתירה שכזו תתקבל שכן אין בה חריגה קיצונית ממתחם הסבירות. על כן הוחלט שלא להגיש עתירה נגד החלטת ועדת השחרורים. המסקנה שלא מדובר בהחלטה בלתי חוקית או החורגת ממתחם הסבירות באופן קיצוני מבוססת על כך שהאסיר התנהג בכלא ללא דופי, על כך שכבר ריצה חלק מתקופת השליש, על כך שהוא עבר הליך טיפולי בחודשים האחרונים בבית הסוהר, על המלצת הגורמים הטיפוליים בשב"ס ועל ההגבלות המשמעותיות שהוטלו עליו בהחלטת הוועדה ושיחולו עליו בתקופת שחרורו ברישיון. יוזכר, שגם הפרקליטות עצמה הודיעה לקראת הדיון בוועדה כי אם קצב ימשיך בטיפול, והוא ימשיך להניב תוצאות חיוביות, היא תשקול בחיוב להסכים לשחרורו המוקדם בעוד שישה חודשים.

אכן, הפרקליטות הביעה עמדתה בוועדה כי העדר נטילת האחריות מצד האסיר על מעשיו והעובדה שהטפול בו משתתף האסיר החל רק לאחרונה, מצדיקים אי שחרורו לעת הזו. אולם הוועדה החליטה, כידוע, אחרת ובמכלול הנסיבות לא נמצא שיש סיכוי ממשי שעתירה נגד החלטת הוועדה תתקבל.

מובן שאין בהחלטה זו כדי להקל ולו במעט מחומרת מעשי האסיר, שבגינם דרשה הפרקליטות עונש מאסר משמעותי ביותר, שאכן הוטל עליו. טיפול הפרקליטות והמערכת המשפטית בעניינו של הנשיא לשעבר קצב הוכיח כי במדינת ישראל חל העיקרון של שוויון הכל בפני החוק במלוא עצמתו. בהקשר זה, דין אחד לאדם הפשוט ביותר ולנשיא המדינה. הודעה על החלטת הפרקליטות נמסרה לוועדה ולבא-כוחו של האסיר.

תמונת ארכיון
facebook telegram twitter whatsapp youtube write
output_fkjadd